Thành lập câu lạc bộ Logistics Trẻ

Sáng ngày 17/3 , viện Quản trị Công nghiệp và Logistics tổ chức thành lập câu lạc bộ Logistics Trẻ. Câu lạc bộ ra đời nhằm góp phần hỗ trợ sinh viên phát triển toàn diện về tri thức, kỹ năng, thái độ nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực đang thiếu hụt nghiêm trọng của ngành Logistics.

Xuất phát từ những nhu cầu thiết thực của sinh viên, với mục đích là sân chơi tạo điều kiện cho các bạn sinh viên đam mê phát huy khả năng, góp phần nâng cao chất lượng học tập, tạo môi trường trao đổi, học tập, rèn luyện kỹ năng ứng dụng thực tiễn. Câu lạc bộ (CLB) Logistics Trẻ được ra đời trên cơ sở là cầu nối giữa Viện IMALOG với sinh viên. Buổi gặp gỡ trao đổi với sinh viên thành lập CLB đã diễn ra trong không khí vui vẻ với những kỳ vọng phát triển mở rộng CLB trong tương lai.

 1. Thành phần tham dự
 • Thầy cô Viện Quản trị Công nghiệp và Logistics
 • Sinh viên
 1. Hoạt động
 • Bầu chọn các Ban phụ trách lâm thời
 • Công bố điều lệ và nội dung hoạt động của CLB Logistics trẻ
 1. Mục đích – Ý nghĩa hoạt động:
 • CLB góp phần nâng cao chất lượng học và tự học của sinh viên viện Quản trị công nghiệp và logistics. Giúp sinh viên củng cố, tổng hợp và nâng cao kiến thức chuyên môn hay sở thích, tiếp cận và biết vận dụng vào cuộc sống. Tạo điều kiện để sinh viên đi sâu tìm hiểu, nghiên cứu những vấn đề cụ thể mà chuyên môn đặt ra.
 • CLB cung cấp môi trường cho sinh viên năng động sáng tạo thông qua các hình thức tổ chức như: Sinh hoạt học thuật hàng tuần ngành Logistics; Ngoại ngữ giao tiếp theo chủ đề; Ngoại ngữ chuyên ngành; Nghiên cứu và viết báo khoa học; Sinh hoạt các chuyên đề kỹ năng mềm; sinh hoạt văn nghệ; Gặp gỡ các chuyên gia.
 • CLB động viên, khích lệ, thu hút sinh viên tham gia thông qua các hoạt động như: Các hội thảo khoa học trong nước và quốc tế; Các chương trình, cuộc thi dành cho sinh viên ngành Logistics; Các chương trình cuộc thi khác dành cho sinh viên.
 • CLB định hướng và thúc đẩy phong trào sinh viên về các kỹ năng nghề và nghiên cứu khoa học của viện Quản trị Công nghiệp và logistics.
 • Hợp tác đào tạo với các tổ chức, các doanh nghiệp để đảm bảo tay nghề và đầu ra việc làm cho sinh viên của viện.
 1. Nghĩa vụ
 • Duy trì hoạt động, cập nhật thông tin và báo cáo định kỳ với Đoàn Thanh niên Viện.
 • Hoàn thành các nhiệm vụ do Đoàn Thanh niên Viện phân công.
 • Tích cực tham gia các hoạt động chung của Đoàn Thanh niên Viện.
 • Đại diện Đoàn Thanh niên Viện tham gia các hoạt động bên ngoài, đóng góp 50% kinh phí thu được từ các hoạt động này cho quỹ hoạt động của Đoàn Thanh niên Viện.
 • Thực hiện đúng các quy định của Viện, pháp luật của Nhà nước.
 1. Kế hoạch hoạt động năm đầu tiên
STT Hoạt động Nội dung Kết quả kỳ vọng Ghi chú
1 Sinh hoạt ngành Thảo luận các môn học của ngành, hỗ trợ nhau làm các bài tập (có thể kiến nghị mời giảng viên hỗ trợ) Hỗ trợ nhau trong học tập ở các môn học. Hàng tuần
2 Sinh hoạt kỹ năng Tổ chức các buổi chuyên đề cùng các chuyên gia trao đổi về các kỹ năng cần thiết. (chủ nhiệm đề xuất Viện để được hỗ trợ) Được trang bị thêm kỹ năng để cạnh tranh ngành sau khi ra trường. Hàng tuần
3 Nghiên cứu khoa học Định kì tham gia viết bài ở các hội thảo quốc tế trong và nước (có định hướng và hỗ trợ của gỉang viên). + 04 hội thảo một năm, có tham gia báo cáo;

+ Nâng cao kỹ năng nghiên cứu khoa học cho các thành viên; Tiếp cận sớm với các nguồn tài liệu kiến thức trong nước và quốc tế.

Hàng năm
4 Sinh hoạt văn hoá- Văn nghệ Tổ chức team building, sinh hoạt văn nghệ. Kết nối các thành viên câu lạc bộ. Hàng quý

Selena