PAPER 82- ICLIE 2021: PHÁT TRIỂN ĐỔI MỚI HỆ THỐNG ĐẶT HÀNG NỘI BỘ

Nhân viên bộ phận kinh doanh đã dành quá nhiều thời gian trong việc triển khai đơn hàng cho Phòng Kế hoạch làm cho các phần khác của công việc thường xuyên không được hoàn thành đúng thời hạn. Nghiên cứu đã trình bày giải pháp cải tiến sáng tạo hệ thống đặt hàng mẫu nội bộ của công ty Scancom. Nhằm cải tiến quy trình và tiết kiệm thời gian làm việc trên hệ thống mẫu nội bộ. Nghiên cứu đã được thực hiện để phân tích và tính toán khoảng thời gian trung bình của nhân viên khi chuyển đơn hàng trên hệ thống mẫu nội bộ cho Phòng Kế hoạch. Quy trình cải tiến đã tối ưu hóa các bước và thời gian làm việc trên hệ thống mẫu nội bộ. Cụ thể là, đã cắt giảm các bước thừa và tiết kiệm đến 44% thời gian làm việc trên hệ thống mẫu nội bộ cho nhân viên phòng kinh doanh. Đồng thời giải quyết sự chậm trễ trong các phần còn lại của công việc hàng ngày của nhân viên. Việc tối ưu hóa thời gian và quy trình làm việc trên hệ thống mẫu nội bộ là tiền đề để cải tiến quy trình làm việc tại nhiều bộ phận như: BOM, Kho, Photo, Trung tâm Kiểm nghiệm, Đóng gói.

Source: INNOVATIVE IMPROVEMENT OF SAMPLE ORDER TOOL FOR INTERNAL SYSTEM – CASE OF SCANCOM COMPANY Paper 82_ICLIE 2021