Trung tâm Đào tạo Doanh nghiệp OJT

Trung tâm Đào tạo Doanh nghiệp (On-Job Training Center) Download Viet-Eng
Nhiệm vụ: Kết nối với doanh nghiệp, tổ chức các khóa, lớp đào tạo ngắn hạn và bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên về các lĩnh vực, dịch vụ chuyên ngành Logistics, quản lý kỹ thuật và bảo trì sửa chữa thiết bị công nghiệp và phương tiện GTVT… và về Kinh tế quản lý tại doanh nghiệp, như:
  • Nghiệp vụ logistics, nghiệp vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu, bảo hiểm hàng hóa…;
  • Ứng dụng phần mềm: mô phỏng giao thông, quản trị nguồn lực ERP, SCM… SPSS
  • Bồi dưỡng kiến thức về Quy hoạch và tổ chức, quản lý giao thông;
  • Các khóa bồi dưỡng về kinh tế quản lý như KAIZEN, 5S, Quản lý dự án EPC; quản trị nguồn nhân lực  .v.v.
Bên cạnh đó, Trung tâm còn định kỳ, thường xuyên mở các lớp nghiệp vụ, thực hành cấp chứng chỉ chuyên ngành về các dịch vụ Logistics, giúp sinh viên tích lũy kinh nghiệm và kỹ năng thực tế ngay trong các năm học tại Viện.
Về cơ sở vật chất, ngoài Thư viện Trung tâm của trường, Viện IMALOG có kho thư viện tài liệu điện tử chuyên ngành (tại đây) và Phòng thực hành máy tính mô phỏng ERP với kết nối mạng (danh mục phần mềm ứng dụng)

Hệ thống hóa – Tin học hóa
Trao đổi học thuật – Kết nối thực tiễn