Thông tin chung

IViện IMALOG, tên đầy đủ là “Viện Quản trị Công Nghiệp & Logistics”(tên tiếng Anh: Institute of Industrial Management and Logistics) được thành lập theo quyết định số 485/QĐ-ĐHBD, ngày 01/7/2021 đảm nhận đào tạo bậc Đại học với các ngành/ chuyên ngành  sau đây:

 • Ngành Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng (7 51 06 05);
 • Chuyên ngành Quản trị Logistics, thuộc ngành Quản trị Kinh doanh (7 34 01 01), phối hợp với khoa Kinh tế.

Bên cạnh đó, Viện còn đảm nhiệm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ (ngắn hạn) về các lĩnh vực:

 • Nghiệp vụ logistics, Nghiệp vụ giao nhận hàng hóa Xuất nhập khẩu, Bảo hiểm hàng hóa, Ứng dụng phần mềm mô phỏng giao thông;
 • Bồi dưỡng kiến thức về Quy hoạch và tổ chức, quản lý giao thông;
 • Các khóa bồi dưỡng về Kinh tế quản lý như KAIZEN, 5S, Quản lý dự án EPC; quản trị nguồn nhân lực .v.v.

Giảng viên và Nghiên cứu viên của Viện tham gia thực hiện các dự án NCKH, tư vấn và chuyển giao công nghệ trên các lĩnh vực sau:

 • Quy hoạch chuyên ngành GTVT (Quy hoạch sở hạ tầng logistics, Quy hoạch mạng lưới GTVT …);
 • Quy hoạch tích hợp Đô thị – Giao thông (Quy hoạch phát triển đô thị bền vững, Quy hoạch phát triển hành lang đô thị, Đánh giá tác động giao thông của dự án xây dựng sở hạ tầng …);
 • Quản lý GTVT đô thị (Xây dựng chính sách quản GTVT đô thị cho địa phương hướng đến phát triển bền vững);
 • Vận tải hành khách liên tỉnh và công cộng;
 • Vận tải hàng hóa và Logistics;
 • Quản lý Bảo trì công nghiệp, Tối ưu Hệ thống bảo dưỡng và sửa chữa phương tiện giao thông;

Về tổ chức, Viện có 02 bộ môn (BM) chuyên ngành và 01 bộ phận phụ trách kết nối và đào tạo cho doanh nghiệp:

 • BM Quản lý Vận tải và Logistics (Transportation & Logistics Management )
 • BM Quản lý Công nghiệp (Industrial Organization Management)
 • Trung tâm Đào tạo Doanh nghiệp (On-Job Training Center)

Mục tiêu

 • Đào tạo cử nhân Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng có kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức cơ sở, chuyên ngành, có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng cũng như ứng dụng những thành tựu mới về khoa học công nghệ để thực hiên các công việc trong nghành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao của nên kinh tế, đồng thời có năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm và có khả năng học tập lên trình độ cao hơn.
 • Xây dựng hệ sinh thái có đầy đủ các tài nguyên về Logistics và công nghệ quản lý: Quản lý công nghiệp, quản lý giao thông, quy hoạch đô thị, vận tải….để tư vấn và chuyển giao công nghệ cho các đơn vị có nhu cầu.

Tầm nhìn

 • Đến năm 2025 viện IMALOG sẽ trở thành đơn vị đào tạo về Quản trị Công Nghiệp và Logistics hàng đầu tại phía Nam.
 • Là tổ chức nghiên cứu chuyên nghiệp trong trong lĩnh vực Quản trị Công nghiệp và Logistics tại Việt Nam theo định hướng của hiệp hội Logistics Việt Nam nhằm hỗ trợ cho sự phát triển của ngành Logistics Việt Nam.
 • Hoàn thành các đề án có giá trị thực tiễn để tư vấn và chuyển giao công nghệ đến cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp, tham mưu cho Hiệp hội Logistics Việt Nam về các vấn đề liên quan đến chính sách phát triển ngành Logistics việt Nam. Đến năm 2030 sẽ trở thành Viện nghiên cứu, tư vấn hàng đầu trong lĩnh vực Logistics và Chuỗi Cung ứng của Việt Nam.

Sứ mệnh

 • Tìm hiểu và cập nhật xu hướng phát triển ngành, các yêu cầu nhân sự của doanh nghiệp Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng để xây dựng chương trình đào tạo phù hợp đảm bảo sinh viên đủ năng lực cạnh tranh trong ngành.
 • Kết nối các nguồn lực nghiên cứu có uy tín trong và ngoài nước để cùng nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm, phát triển các giải pháp quản lý logistics; chuỗi cung ứng hiệu suất và hiệu năng nhằm hỗ trợ sự phát triển của ngành Logistics và các doanh nghiệp sử dụng dịch vụ Logistics.
 • Xây dựng cộng đồng chuyên gia trong ngành để trao đổi ý kiến, bàn luận, phản biện, làm giàu cho nguồn tri thức về Logistics trong và ngoài nước.
 • Phối hợp các nguồn lực nghiên cứu, tư vấn có uy tín để thực hiện các dự án tư vấn cho cơ quan nhà nước trong hoạch định chính sách về quy hoạch đô thị, Quản lý giao thông vận tải, Quản lý Bảo trì công nghiệp, Tối ưu Hệ thống bảo dưỡng và sửa chữa phương tiện giao thông.

Đại học Bình Dương – Cơ sở 1 Bình Dương

Đại học Bình Dương – Cơ sở 2 Cà Mau

Tòa nhà IMALOG