Bộ môn Quản lý Vận tải và Logistics

Bộ môn Quản lý Vận tải và Logistics (Transportation & Logistics Management) Download (Viet- Eng)
A. Nhiệm vụ: Giảng dạy các môn học, hướng dẫn và thực hiện nghiên cứu về tổ chức và quản lý vận tải, khai thác phương tiện và cơ sở hạ tầng giao thông, quy hoạch tích hợp giao thông với đô thị, phát triển vận tải công cộng, vận tải hàng hóa và logistics, các môn giảng dạy chuyên ngành…)

B. Hoạt động nghiệp vụ và Khoa học công nghệ:
1. Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn :
– Nghiệp vụ Logistics, nghiệp vụ giao nhận hàng hóa, Xuất nhập khẩu, Bảo hiểm hàng hoá;
– Bồi dưỡng kiến thức về quy hoạch và tổ chức, quản lý giao thông;
– Ứng dụng phần mềm mô phỏng giao thông
2. Nhận thực hiện các dự án NCKH, tư vấn và chuyển giao công nghệ trên các lĩnh vực liên quan:
          – Quy hoạch chuyên ngành GTVT (Quy hoạch cơ sở hạ tầng logistics, Quy hoạch mạng lưới GTVT…);
– Quy hoạch tích hợp Đô thị – Giao thông (Quy hoạch phát triển đô thị bền vững. Quy hoạch phát triển hành lang đô thị, Đánh giá tác động giao thông của dự án xây dựng cơ sở hạ tầng …);
– Quản lý GTVT đô thị (theo hướng phát triển bền vững);
– Vận tải hành khách liên tỉnh và công cộng;
– Dịch vụ e-Logistics;