Sinh viên BDU đại học chính quy khóa tuyển sinh năm 2020 trở về trước tại cơ sở chính được nộp học phí học kỳ I năm học 2021 – 2022 thành 2 đợt

Căn cứ Thông báo số 366/TB-ĐHBD ngày 10 tháng 8 năm 2021 của Trường Đại học Bình Dương về việc thu học phí học kỳ 1, năm học 2021-2022 theo hệ thống tín chỉ thuộc Trường Đại học Bình Dương tại cơ sở chính (khóa tuyển sinh năm 2020 trở về trước được đào tạo theo hệ thống tín chỉ) (sau đây gọi tắt là Thông báo 366).

Trường Đại học Bình Dương thông báo về việc hỗ trợ học phí học kỳ 1, năm học 2021-2022 sinh viên đại học chính quy khóa tuyển sinh năm 2020 trở về trước tại cơ sở chính Trường Đại học Bình Dương, cụ thể như sau:

Sinh viên BDU đại học chính quy khóa tuyển sinh năm 2020 trở về trước tại cơ sở chính được nộp học phí học kỳ I năm học 2021 – 2022 thành 2 đợt

– Đợt 1 từ ngày 25/8/2021 đến 16g30 ngày 30/9/2021.

– Đợt 2 từ ngày 16/10/2021 đến 16g30 ngày 05/11/2021 (chỉ áp dụng đối với sinh viên có đăng ký nộp 2 đợt; không áp dụng gian hạn học phí).

Trong tình hình giãn cách xã hội, sinh viên thực hiện gửi đơn qua biểu mẫu tại đường dẫn sau: Tại đây

Sau khi hết giãn cách, sinh viên thực hiện nộp đơn có đầy đủ chữ ký về Phòng Tuyển sinh – Tổ Chăm sóc sinh viên.

Sinh viên có thể sử dụng chữ ký scan của sinh viên và phụ huynh để chèn vào vị trí xác nhận của đơn.

Tải đơn xin nộp học phí 2 đợt tại đây

Sinh viên lưu ý

– Sinh viên nộp đơn đăng ký nộp 2 đợt học phí từ ngày 24/8/2021 đến hết ngày 15/9/2021

– Sinh viên có nguyện vọng nộp học phí 2 đợt phải thực hiện đơn theo mẫu đính kèm thông báo này. Sinh viên không có thực hiện đơn xin nộp học phí 2 đợt phải nộp đầy đủ tổng học phí học kỳ theo đúng thời gian tại đợt 1.

– Sinh viên có tổng học phí học kỳ ≤ 5 triệu, sinh viên phải nộp đầy đủ tổng học phí học kỳ theo thời gian tại quy định tại đợt 1.

– Sinh viên có tổng học phí học kỳ > 5 triệu, sinh viên nộp tối thiểu 5 triệu tại đợt 1, số học phí còn lại (gọi là tồn nợ) sinh viên thực hiện nộp đầy đủ tại đợt 2.

– Sinh viên chưa thể hoàn thành học phí tại đợt 1 có thể thực hiện đơn gia hạn học phí theo hướng dẫn tại Thông báo 366.

Xem thông báo hỗ trợ học phí học kỳ 1, năm học 2021-2022 sinh viên đại học chính quy khóa tuyển  sinh năm 2020 trở về trước tại cơ sở chính Trường Đại học Bình Dương tại đây