BIMCO công bố Tiêu chuẩn Vận đơn điện tử cho Vận chuyển hàng rời

BIMCO-một tổ chức hàng hải quốc tế uy tín, một tổ chức thiết lập và ban hành các tiêu chuẩn và tài liệu về vận chuyển gần đây đã công bố Tiêu chuẩn Vận đơn điện tử (eBL) cho lĩnh vực vận chuyển hàng rời.

Các thành viên của BIMCO bao gồm hơn 60% đội tàu toàn cầu và bao gồm các công ty địa phương, toàn cầu, nhỏ và lớn. BIMCO là một tổ chức và cộng đồng vận chuyển toàn cầu với khoảng 2.000 thành viên tại hơn 130 quốc gia.

BIMCO cho biết trong một tuyên bố chính thức rằng mục tiêu đặt ra  là giúp đẩy nhanh quá trình số hóa bằng cách thiết lập các tiêu chuẩn công nghiệp chung cho vận đơn điện tử.

Hình minh hoạ

Tiêu chuẩn eBL của BIMCO là một “tập dữ liệu có cấu trúc” gồm 20 trường dữ liệu được xác định trước phổ biến cho vận đơn sử dụng cho vận chuyển hàng hóa bằng hàng rời và có số lượng lớn.

“Vận đơn” là chứng từ thể hiện quyền sở hữu tất cả trong một (chứng từ chứng minh chủ sở hữu / quyền kiểm soát / sở hữu hàng hóa), biên lai hàng hóa được vận chuyển và hợp đồng vận chuyển. Vì vậy, một vận đơn có vai trò đặc biệt quan trọng trong thương mại hàng hóa ngày nay. Mặc dù vận đơn điện tử đã có hơn 20 năm nhưng đến nay chưa đến 2% thương mại trên thế giới được thực hiện bằng hóa đơn điện tử.

Một trong những trở ngại đối với việc chấp nhận rộng rãi hơn các eBL đã được xác định là hiện tại không thể chuyển eBL từ một nền tảng đã được phê duyệt sang một nền tảng khác. Để hóa đơn điện tử có thể chuyển được yêu cầu hóa đơn điện tử phải có cùng một “ngôn ngữ kỹ thuật số”. Và việc tạo ra một ngôn ngữ kỹ thuật số như vậy đòi hỏi phải tạo ra và áp dụng một tiêu chuẩn kỹ thuật.

Để khắc phục tình trạng này, vận đơn điện tử của BIMCO được thiết kế phù hợp với Mô hình dữ liệu tham chiếu vận tải đa phương thức của UN / CEFACT cũng như các tiêu chuẩn do DCSA và FIATA tạo ra. Nó cũng phù hợp với vận đơn được sử dụng trong lĩnh vực vận chuyển số lượng lớn.

Theo BIMCO, điều này có nghĩa là khuôn khổ cơ bản được áp dụng thống nhất cho các vận đơn khác nhau của BIMCO và các vận đơn số lượng lớn khác. Tiêu chuẩn này được cung cấp miễn phí cho bất kỳ nhà cung cấp giải pháp vận đơn điện tử nào.

Hộp 1: Những bước tiến của BIMCO trong quá trình số hóa của ngành hàng hải quốc tế

BIMCO (tên tiếng Anh là (The Baltic and International Maritime Council) là một tổ chức hàng hải thành lập lâu đời, có uy tín lớn. Hội viên gồm các chủ tàu và các tổ chức môi giới hàng hải thuộc nhiều quốc gia trên thế giới.
Tiền thân của BIMCO là Công hội hàng hải quốc tế và vùng Baltic, thành lập năm 1905, trụ sở tại: Copenhagen (Đan Mạch).
BIMCO xây dựng quy chế hoạt động, cung cấp thông tin phục vụ lợi ích của các thành viên và soạn thảo các loại chứng từ vận tải quốc tế, các mẫu chuẩn hợp đồng thuê tàu, các quy tắc và thực hành giao dịch, qua đó BIMCO đã và đang đóng góp đáng kể cho sự phát triển hàng hải quốc tế. Thí dụ: BIMCO đã soạn thảo mẫu chuẩn hợp đồng thuê tàu định hạn (Baltime), mẫu chuẩn hợp đồng thuê chuyến chở than (Baltcon)… rất được hoan nghênh và sử dụng phổ biến.
BIMCO là thành viên sáng lập của Liên minh FIT (Thương mại Quốc tế Tương lai), một liên minh đa ngành của các tổ chức làm việc cùng nhau để tạo ra các tiêu chuẩn mở cho các chứng từ thương mại điện tử.
Tiêu chuẩn eBL của BIMCO phù hợp với Mô hình dữ liệu tham chiếu vận tải đa phương thức của UN / CEFACT cũng như các tiêu chuẩn do các thành viên của FIT Alliance đưa ra. Các thành viên của Liên minh FIT là: BIMCO, DCSA, FIATA, Phòng Thương mại Quốc tế (ICC) và SWIFT.
VITIC (trích từ Báo cáo thị trường logistics Australia, New Zealand, số tháng 7/2022)