Ai Cập hợp tác với tập đoàn Maersk đầu tư nâng cấp kênh đào Suez theo hướng thông minh và xanh hơn

Cơ quan quản lý kênh đào Suez (Ai Cập) đã ký thỏa thuận hợp tác đầu tư để góp phần nâng cấp kênh đào này với Tập đoàn Maersk toàn cầu, bao gồm khoản đầu tư 500 triệu USD để vận hành một bến container mới.

Cơ quan chức năng cho biết thỏa thuận này nhằm tăng tỷ lệ tàu bè qua lại kênh đào cũng như hiệu quả vận chuyển hàng hóa qua một trong những kênh đào quan trọng nhất trong thương mại toàn cầu.

Công ty vận tải biển Đan Mạch-Maersk, với thị phần 1/6 tổng lưu lượng container trên thế giới, sẽ làm việc để phát triển Cơ quan phát triển Cảng container kênh Suez ở East Port Said, để biến nó thành một bến xử lý container toàn cầu ở phía đông và nam Địa Trung Hải. khu vực, ngoài việc vận hành nhà ga với các hệ thống và thông tin liên lạc tiên tiến mới nhất và chuyển đổi nó thành nhà ga thông minh.

Theo tuyên bố trên, bến container mới sẽ dài 1.000 m, liền kề với bến hiện tại có chiều dài 500 m, với việc tăng số lượng cần cẩu lên 30 cần cẩu, tất cả đều chạy bằng điện thay vì dầu diesel. Đây là một bước tiến nghiêm túc để giảm lượng khí thải của bến và trở thành mô hình bến cảng “xanh” vào cuối năm 2030.

Hình ảnh minh hoạ

Cơ quan chức năng cũng đã thảo luận về kế hoạch của ban giám đốc A.P. Moller Maersk để biến Cảng container kênh đào Suez thành một bến cảng thông minh hoạt động với các hệ thống thông minh mới nhất và thông tin liên lạc tiên tiến để xếp dỡ container. Theo Cơ quan quản lý kênh đào Suez (SCA), kênh đào Suez của Ai Cập ghi nhận tháng hoạt động cao nhất từ ​​trước đến nay vào tháng 7 năm 2022, đạt doanh thu 704 triệu USD, Tỷ lệ vận chuyển hàng tháng trong kênh đã tăng lên mức lịch sử, sau khi 2.103 tàu được ghi nhận tăng 25,9% so với 1.670 tàu của tháng 7 năm 2021. Kết quả của tháng 7/2022 cao hơn 32,4% so với doanh thu được ghi nhận của tháng 7 năm 2021 là 531,8 triệu USD. Thống kê hàng hải cũng cho thấy tháng 7/2022, trọng tải thực qua kênh đào này đạt 125,1 tấn, tăng 18,2% so với 105,8 tấn được ghi nhận vào tháng 7 năm 2021. Số lượng tàu chở dầu đi qua kênh Suez đã tăng 60,2% để đạt được doanh thu kỷ lục hàng tháng cho các tàu chở dầu, lên tới 153 triệu USD. Số lượng tàu chở LNG cũng tăng 31% để đạt mức doanh thu kỷ lục là 52 triệu USD.

Đặc biệt vào ngày 29 tháng 7 năm 2022, kênh đào đã đón số tàu kỷ lục cho một ngày là 85 tàu và ghi nhận doanh thu 31,8 triệu USD. Năm tài chính (FY) 2021/2022 đã chứng kiến ​​kênh đào Suez phá vỡ kỷ lục doanh thu hàng năm cao nhất của họ, đạt 7 tỷ USD với mức tăng trưởng 20,7% so với 5,8 tỷ USD của năm tài chính trước đó. Cơ quan quản lý Kênh đào Suez đặt mục tiêu tăng doanh thu Cơ quan quản lý kênh đào Suez (Ai Cập) đã ký thỏa thuận hợp tác đầu tư để góp phần nâng cấp kênh đào này với Tập đoàn Maersk toàn cầu, bao gồm việc đầu tư 500 triệu USD để vận hành một bến container mới trong kênh. Cơ quan chức năng cho biết thỏa thuận này nhằm tăng tỷ lệ tàu bè qua lại kênh đào cũng như hiệu quả vận chuyển hàng hóa qua một trong những kênh đào quan trọng nhất trong thương mại toàn cầu. Công ty vận tải biển Đan Mạch-Maersk, với thị phần 1/6 tổng lưu lượng container trên thế giới, sẽ làm việc để phát triển Cơ quan phát triển Cảng container kênh Suez ở East Port Said, để biến nó thành một bến xử lý container toàn cầu ở phía đông và nam Địa Trung Hải. khu vực, ngoài việc vận hành nhà ga với các hệ thống và thông tin liên lạc tiên tiến mới nhất và chuyển đổi nó thành nhà ga thông minh.

Theo tuyên bố trên, bến container mới sẽ dài 1.000 m, liền kề với bến hiện tại có chiều dài 500 m, với việc tăng số lượng cần cẩu lên 30 cần cẩu, tất cả đều chạy bằng điện thay vì dầu diesel. Đây là một bước tiến nghiêm túc để giảm lượng khí thải của bến và trở thành mô hình bến cảng “xanh” vào cuối năm 2030. Cơ quan chức năng cũng đã thảo luận về kế hoạch của ban giám đốc A.P. Moller Maersk để biến Cảng container kênh đào Suez thành một bến cảng thông minh hoạt động với các hệ thống thông minh mới nhất và thông tin liên lạc tiên tiến để xếp dỡ container. Theo Cơ quan quản lý kênh đào Suez (SCA), kênh đào Suez của Ai Cập ghi nhận tháng hoạt động cao nhất từ ​​trước đến nay vào tháng 7 năm 2022, đạt doanh thu 704 triệu USD, Tỷ lệ vận chuyển hàng tháng trong kênh đã tăng lên mức lịch sử, sau khi 2.103 tàu được ghi nhận tăng 25,9% so với 1.670 tàu của tháng 7 năm 2021.

Kết quả của tháng 7/2022 cao hơn 32,4% so với doanh thu được ghi nhận của tháng 7 năm 2021 là 531,8 triệu USD. Thống kê hàng hải cũng cho thấy tháng 7/2022, trọng tải thực qua kênh đào này đạt 125,1 tấn, tăng 18,2% so với 105,8 tấn được ghi nhận vào tháng 7 năm 2021. Số lượng tàu chở dầu đi qua kênh Suez đã tăng 60,2% để đạt được doanh thu kỷ lục hàng tháng cho các tàu chở dầu, lên tới 153 triệu USD. Số lượng tàu chở LNG cũng tăng 31% để đạt mức doanh thu kỷ lục là 52 triệu USD. Đặc biệt vào ngày 29 tháng 7 năm 2022, kênh đào đã đón số tàu kỷ lục cho một ngày là 85 tàu và ghi nhận doanh thu 31,8 triệu USD.

Năm tài chính (FY) 2021/2022 đã chứng kiến ​​kênh đào Suez phá vỡ kỷ lục doanh thu hàng năm cao nhất của nó, đạt 7 tỷ USD với mức tăng trưởng 20,7% so với 5,8 tỷ USD của năm tài chính trước đó. Cơ quan quản lý Kênh đào Suez đặt mục tiêu tăng doanh thu lên 13,5 tỷ USD vào năm 2023.

VITIC (trích từ Báo cáo hoạt động logistics trong xuất khẩu một số mặt hàng, số tháng 8/2022)