Tag Archives: buộc các chủ hàng phải “móc hầu bao” trả thêm cả nghìn USD mới có được lịch đặt tàu.