Các bài báo khoa học được công bố trong Hội nghị quốc tế ICLIE-2021

ICLIE (International Conference on Logistics and Industrial Engineering) là hội nghị Quốc tế về Logistics và Kỹ thuật Công nghiệp. Đây là diễn đàn quốc tế dành cho các nhà nghiên cứu, nhà giáo dục, chuyên gia phát triển phần mềm và các chuyên gia logistics hàng đầu thảo luận về các vấn đề hiện tại, chia sẻ ý tưởng và kinh nghiệm về sự phát triển trong lĩnh vực Kỹ thuật Công nghiệp, Logistics, Quản lý chuỗi cung ứng và Khoa học Quản lý. Chủ đề của hội nghị ICLIE 2021 là: “Kỹ thuật công nghiệp và Quản lý chuỗi cung ứng trong môi trường kinh doanh toàn cầu”. Tham dự hội nghị lần này, viện IMALOG – trường đại học Bình Dương đã vinh dự được chấp nhận và công bố 6 bài báo khoa học. Những bài báo này là các công trình nghiên cứu về Logistics và quản lý chuỗi cung ứng của các thầy cô tại viện.

1. Tên đề tài: PHÁT TRIỂN CÁC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ ĐỂ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRỞ THÀNH TRUNG TÂM LOGISTICS VIỆT NAM – MỤC TIÊU VÀ GIẢI PHÁP 

Tác giả chính: Võ Trọng Cang

Từ khóa: Mục tiêu; Các giải pháp; Nhà cung cấp dịch vụ; Logistics; Thành phố Hồ Chí Minh

2. Tên đề tài: NGHIÊN CỨU VỀ LOGISTICS ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA Ở MIỀN NAM VIỆT NAM

Tác giả chính: Nguyễn Anh Tuấn

Từ khóa: Logistics, quản lý chuỗi cung ứng, miền Nam của Việt Nam, vận tải thủy nội địa

3. Tên đề tài: PHÁT TRIỂN ĐỔI MỚI HỆ THỐNG ĐẶT HÀNG NỘI BỘ- NGHIÊN CỨU TẠI CÔNG TY SCANCOM

Tác giả chính: Nguyễn Quỳnh Phương

Từ khóa: Cải tiến đổi mới; Công cụ đặt hàng; hệ thống đặt hàng nội bộ; Tối ưu hóa; Scancom

4. Tên đề tài: NGHIÊN CỨU VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG CRM TRONG CÔNG TÁC TUYỂN SINH VÀ HỖ TRỢ SINH VIÊN – TRƯỜNG HỢP TẠI CAO ĐẲNG QUỐC TẾ

Tác giả chính: Nguyễn Quỳnh Lâm.

Từ khóa: CRM; Quản trị quan hệ khách hàng; tư vấn tuyển sinh; hỗ trợ sinh viên

5. Tên đề tài: HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TRONG NGÀNH MAY MẶC – NGHIÊN CỨU TẠI THUẬN PHƯƠNG GROUP

Tác giả chính: Phạm Cao Văn

Từ khóa: Hệ thống quản lý chất lượng (QMS), Công nghệ 4.0, May mặc.

6. Tên đề tài: ỨNG DỤNG GIẢI PHÁP QUY HOẠCH ĐÔ THỊ MẠNH KHỎE, TIỀM NĂNG CHO PHÁT TRIỂN TƯƠNG LAI TIẾN TỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Tác giả chính: Võ Minh Phúc

Từ khóa: Healthy Urban Planning (HUP- Quy hoạch đô thị lành mạnh); Sustainable urban development (SUD – Phát triển đô thị bền vững); Tp Hồ Chí Minh city