Tham dự hội thảo chuyên đề “Nghiên Cứu Xây Dựng Chiến Lược Và Chính Sách Phát Triển Bền Vững Hệ Thống Logistics Trên Địa Bàn Tỉnh Bình Dương Đến Năm 2030, Tầm Nhìn Đến Năm 2050”.

Sáng ngày 28/7/2022, thầy cô Khoa Kinh Tế và Viện Imalog cùng các sinh viên đã tham dự hội thảo:” Nghiên Cứu Xây Dựng Chiến Lược Và Chính Sách Phát Triển Bền Vững Hệ Thống Logistics Trên Địa Bàn Tỉnh Bình Dương Đến Năm 2030, Tầm Nhìn Đến Năm 2050” do Viện Nghiên cứu và Phát triển Logistics Việt Nam (VLI) tổ chức.

Sinh viên đại học Bình Dương cùng các thầy cô đại học Bình Dương và Viện Nghiên cứu và Phát triển Logistics Việt Nam (VLI).

Kim chỉ nam của hệ thống đào tạo tại trường Đại học Bình Dương là được học và đào tạo trong môi trường Học – Hỏi – Hiểu – Hành, các bạn sinh viên có cơ hội tiếp nhận những kiến thức nền tảng vững chắc và đặc biệt quan trọng là nắm bắt kịp thời các thông tin và xu hướng tương lai của mỗi ngành nghề nhằm giúp các em trang bị hành trang và kiến thức ngành chuyên sâu. Điều này tác động trực tiếp đến cơ hội việc làm cao tại các tập đoàn lớn trong và ngoài nước, với mức thu nhập vượt sự mong đợi của các tân cử nhân trường đại học Bình Dương trong tương lai.

Vừa qua, vào sáng thứ năm, ngày 28 tháng 7 năm 2022, các thầy cô Khoa Kinh Tế và viện Imalog đã dẫn sinh viên của trường đại học Bình Dương đi tham dự hội thảo “ Nghiên Cứu Xây Dựng Chiến Lược Và Chính Sách Phát Triển Bền Vững Hệ Thống Logistics Trên Địa Bàn Tỉnh Bình Dương Đến Năm 2030, Tầm Nhìn Đến Năm 2050 với vai trò là khách mời để được cung cấp thêm những kiến thức thực tế về thực trạng và hướng phát triển của ngành Logistics tại tỉnh Bình Dương, và các xu hướng phát triển hệ thống logistics của tỉnh Bình Dương theo các giai đoạn đến năm 2030, 2040 và năm 2050;

Sau chặng đường ¼ thế kỷ xây dựng và phát triển, với chiến lược lấy công nghiệp làm nền tảng đột phá phát triển kinh tế, tỉnh Bình Dương đã đạt được những thành tựu to lớn. Trước bước ngoặc quan trọng thực hiện chiến lược phát triển bền vững, trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại vào năm 2030 và đô thị thông minh vào năm 2045, nhiều vấn đề quan trọng được đặt ra với tỉnh Bình Dương, thu hút sự quan tâm của các nhà hoạch định chính sách, nhà nghiên cứu và doanh nghiệp. Trong đó, hệ thống logistics được xem như xương sống của nền kinh tế giữ vai trò quyết định đến sự thành công.

Nhận thấy rõ tầm trọng của hệ thống logistics đối với nền kinh tế, UBND tỉnh Bình Dương ra quyết định Số: 522/QĐ-UBND ngày 25/02/2021 về việc phê duyệt tổ chức chủ trì đề tài “Nghiên Cứu Xây Dựng Chiến Lược Và Chính Sách Phát Triển Bền Vững Hệ Thống Logistics Trên Địa Bàn Tỉnh Bình Dương Đến Năm 2030, Tầm Nhìn Đến Năm 2050”, theo đó phê duyệt tổ chức chủ trì thực hiện đề tài là Viện Nghiên cứu và Phát triển Logistics Việt Nam.

Hội thảo diễn ra sôi nổi với nhiều câu hỏi có tính xây dựng và đóng góp thiết thực từ các khách mời của chương trình, nội dung chương trình được diễn ra tuần tự theo năm chủ đề sau:

Chủ đề 1: Hệ thống logistics tỉnh Bình Dương –  Một trụ cột quyết định thành công phát triển bền vững kinh tế xã hội của tỉnh Bình Dương

Chủ đề 2: Đánh giá thực trạng hệ thống hạ tầng logistics của tỉnh Bình Dương

Chủ đề 3: Đánh giá thị trường logistics và dịch vụ logistics trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Chủ đề 4: Xây dựng, đánh giá các kịch bản phát triển hệ thống logistics của tỉnh Bình Dương theo các giai đoạn (đến 2030, 2040 và 2050)

Chủ đề 5: Đề xuất các mục tiêu và nhóm giải pháp phát triển ngành logistics trên địa bàn tỉnh Bình Dương trong giai đoạn 2021-2030, các định hướng đến năm 2050

Kết thúc chương trình hội thảo, các khách mời và diễn giả đã thành công trong việc chia sẻ những kinh nghiệm, kiến thức và kết quả nghiên cứu đến khách mời, đặc biệt là những sinh viên của trường đại học Bình Dương – những tân binh của thế hệ trẻ.

 Quỳnh Phương